Προγράμματα Σπουδών

Κανονικά και ταχύρυθμα τμήματα

Το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να επιλέξει προγράμματα σπουδών σε όλες τις γλώσσες και μπορεί με εμπιστοσύνη και σιγουριά να συμμετάσχει στις εξετάσεις πτυχίων σπουδών.

Αγγλικά

 • Pre-Junior (Ειδικά τμήματα για παιδιά Α' και Β' Δημοτικού ΔΩΡΕΑΝ)
 • Lower (Cambridge, Michigan, ESB, TOEIC, LRN, ΚΠΓ)
 • Advanced (Cambridge, Michigan, ESB, TOEIC, LRN, ΚΠΓ)
 • Proficiency (Cambridge, Michigan, ESB, LRN, ΚΠΓ) σε 9 μήνες
 • Κολλέγιο Ανατόλια Προετοιμασία

Γαλλικά

 • Delf A1
 • Delf A2
 • Delf B1
 • Delf B2
 • Dalf C1
 • Dalf C2
 • Sorbonne B1, B2, I, II, III

Γερμανικά

 • Fit in Deutsch 1,2
 • Start Deutsch 1,2
 • Zertifikat Deutsch für Jugendliche
 • Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP)
 • Goethe – Zertifikat B1, B2, C1, C2:GDS
 • Kleines Sprachdiplom (KDS)
 • Grosses Sprachdiplom (GSP)

Ιταλικά

 • Celi 1, 2, 3, 4, 5

Ισπανικά

 • Dele A1
 • Dele A2
 • Dele B1(Nivel Inicial)
 • Dele Escolar B1
 • Dele B2 (Nivel Intermedio)
 • Dele C1
 • Dele C2 (Nivel Superior)

Κινεζικά

 • YCT 1,2,3,4 (Διπλώματα για παιδιά)
 • HSK 1,2,3,4,5,6 (Διπλώματα για Ενήλικες)
 • BCT 1,2,3,4,5 (Διπλώματα για Επαγγελματίες)
 • Ν5 - (πρώην επίπεδο 4 - Γιόνκιού)
 • Ν4 - (πρώην επίπεδο 3 - Σανκιού)
 • Ν3 - (νέο επίπεδο)
 • Ν2 - (πρώην επίπεδο 2 - Νικιού)
 • Ν1 - (πρώην επίπεδο 1 - Ικκιού)
Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.