Προγράμματα Σπουδών

Κανονικά και ταχύρυθμα τμήματα

Το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να επιλέξει προγράμματα σπουδών σε όλες τις γλώσσες και μπορεί με εμπιστοσύνη και σιγουριά να συμμετάσχει στις εξετάσεις πτυχίων σπουδών.

Αγγλικά

 • Pre-Junior (Ειδικά τμήματα για παιδιά Α' και Β' Δημοτικού ΔΩΡΕΑΝ)
 • Lower (Cambridge, Michigan, ESB, ΚΠΓ)
 • Advanced (Cambridge, Michigan, ΚΠΓ)
 • Proficiency (Cambridge, Michigan, ESB, ΚΠΓ)
 • TOEIC
 • Κολλέγιο Ανατόλια Προετοιμασία

Γαλλικά

 • Delf A1
 • Delf A2
 • Delf B1
 • Delf B2
 • Dalf C1
 • Dalf C2
 • Sorbonne I, II

Γερμανικά

 • Zertifikat Deutsch (ZD)
 • Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP)
 • Kleines Sprachdiplom (KDS)
 • Grosses Sprachdiplom (GSP)

Ιταλικά

 • Celi 1, 2, 3, 4, 5

Ισπανικά

 • Dele A1
 • Dele A2
 • Dele B1
 • Dele B2
 • Dele C1
 • Dele C2

Ρωσικά

 • Στοιχειώδες επίπεδο (ТЭУ)
 • Βασικό επίπεδο (ТБУ)
 • 1ο επίπεδο (ТРКИ1)
 • 2ο επίπεδο (ТРКИ2)
 • 3ο επίπεδο (ТРКИ3)
 • 4ο επίπεδο (ТРКИ4)
 • Ρωσικά για εργαζομένους σε ξενοδοχειακές και τουριστικές μονάδες.
 • Ν5 - (πρώην επίπεδο 4 - Γιόνκιού)
 • Ν4 - (πρώην επίπεδο 3 - Σανκιού)
 • Ν3 - (νέο επίπεδο)
 • Ν2 - (πρώην επίπεδο 2 - Νικιού)
 • Ν1 - (πρώην επίπεδο 1 - Ικκιού)

Κινεζικά

 • YCT 1,2,3,4 (Διπλώματα για παιδιά)
 • HSK 1,2,3,4,5,6 (Διπλώματα για Ενήλικες)
 • BCT 1,2,3,4,5 (Διπλώματα για Επαγγελματίες)