Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.

ΑμεΑ

Πληροφορίες για άτομα με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες

Το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ πιστεύει ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Για αυτό το λόγο το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ παρέχει υποστήριξη με:

  • ειδικά εκπαιδευμένους καθηγητές
  • ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες διδασκαλίας
  • εύκολη χρήση της τεχνολογίας
  • εύκολη πρόσβαση στο κτιριο
  • πινακίδες τύπου Braille σε κάθε χώρο (σύντομα)